Smedjen          

 

 

Hudevad Smedje er fra 1907, men en endnu ældre smedje fra 1850’erne lå lige overfor på den anden side af vejen. Smedjen har først fungeret som almindelig landsbysmedje med skoning af heste og fremstilling af plove og hestevogne i samarbejde med naboen, som var karetmager. Med tiden blev dog kunstsmedningen den altdominerende aktivitet. Hudevad Smedje lukkede i 1971,

men står som et velbevaret og fint eksempel på overgangen mellem håndværk og begyndende industri. Den blev i 2006 skænket til Tarup-Davinde I/S, som vedligeholder den sammen med Hudevad Smedjes Venner.

 
mesteren        

 

”Hver gang at nå det bedste, jeg formår, det er mit livs største arbejdsglæde.”

Dette motto tilhører smedemester Hans Rasmussen II (1882–1975), af alle kendt og omtalt som Mester. Han tog svendeprøve i 1902 som vognsmed og overtog i 1909 smedjen efter sin far Hans Rasmussen I. Samme år giftede han sig med sin

hustru Alfrede, der i en menneskealder var organist ved Sdr. Nærå Valgmenighedskirke.

Efter i nogle år at have arbejdet med udvikling af centralvarmekomfurer og radiatorer grundlagde Mester i 1936 Hudevad Radiatorfabrik. Mester stillede høje krav til sig selv og sine svende. Kvalitet og ansvarlighed blev uløseligt forbundet med

Hudevads navn. Andre særkender var vedvarende opfindsomhed, initiativ og fleksibilitet, som bl.a. førte Hudevad frelst igennem Besættelsestiden. Mester grundlagde hermed de værdier, som medarbejderne senere hen kaldte Hudevadånden.

 
Kunsten        

 

I årene 1913-18 tilbragte Mester en måned hver vinter på arkitekt Jens Møller Jensens skole for kunsthåndværk i København. Her hentede han en stærk inspiration. Det blev da også ham, som arkitekten betroede den opgave at udføre Odenses prestigebetonede Genforeningsmonument ”Brønden”, som blev opstillet og afsløret på Grand Hotel i 1920.

Værket vakte stor anerkendelse og gjorde Mester landskendt. Det tilhører Odense Kommune og kan i dag ses på Genforeningsmuseet i Christiansfeld. Kunstsmedehåndværket blev hans store interesse: ”Det er mit kæreste arbejde, dér er de store forpligtelser til at give sit yderste.”

Mesters lysekroner, lysestager, lamper og altergitre i jern og messing blev efterspurgte både på Fyn og i andre landsdele. Billedet er fra altergitteret i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke.

 
Radiatoren        

 

Det begyndte med Mesters HR-varmtvandskomfur, som i 1930’erne indgik i hans totale centralvarmeanlæg til gårdene. I slutningen af 20’erne vandt centralvarmen frem på kakkelovnens bekostning både i by og på land. De første håndværksfremstillede radiatorer fra 1929 blev snart afløst af søjleradiatoren, som i Hudevad bestod af søjleelementer svejset

sammen af formpresset pladejern. Værkfører Klaus Thygesen udviklede maskinerne fra 1933 og igennem tre årtier.

Fra 1938 begyndte fabrikationen af PLAN-radiatoren på norsk licens. Denne pladejernsradiator med plan forside og ribberne bagpå blev uhyre efterspurgt på grund af sit enkle design. Den blev Hudevads

kendemærke og kunne, som det ses på billedet, leveres i vinkler og buer efter behov. Andre modeller kom til senere. Hudevad Radiatorfabrik kom igennem 70’erne, 80’erne og 90’erne til at stå for skræddersyede radiatorløsninger med højkvalitetsprodukter. Radiatoren skulle ikke længere gemmes væk bag en skjuler, men være en arkitektonisk del af rummet.

 
Fabrikken        

 

Den første maskinhal Afd. I blev bygget i 1931 umiddelbart bag smedjen. Denne hal rummer i dag den permanente udstilling. På loftet boede svende og lærlinge. Mesters vejrhane viser året for opførelsen. I løbet af 1960’erne byggedes der til næsten hvert år, i alt 10.4000 m, og i 80’erne kom de tre meget lange haller Afd. 11, 12 og 13 længst mod vest. Mesters søn, Hans Rasmussen

III overtog virksomheden i 1955, og i 1957 ansattes dennes hustru Ruth Rasmussen som eksportchef. Medarbejderstaben nåede i 70’erne op over 300. Med filialer i Rudkøbing og Struer og salgsselskaber i Tyskland, England, Belgien, Frankrig og Canada nåde eksportandelen i 1990 op på 80%. Ruth Rasmussen blev direktør i 1981 og udnævnt til Årets Erhvervskvinde 1991. Hendes søn

Søren Rasmussen tog over i 1992 og kunne som fjerde generation i Hudevad fejre fabrikkens 60 års jubilæum i 1996.

Hudevad Radiatorfabrik blev i 2004 overtaget af Ribe Jernindustri A/S, og i 2007 blev produktionen flyttet til Ribe. Den nye ejer ønsker at bevare navnet Hudevad og har bl.a. lanceret en ny model Hudevad Fionia.
 
Museet        

 

Hudevad Smedjemuseum blev åbnet 14. august 2009. Bagved stod som initiativtager Tarup-Davinde I/S og Hudevad Smedjes Venner. Tarup-Davinde I/S er et interessentskab bestående af Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Interessentskabet driver det 200 hektar store offentlige naturområde af retablerede grusgrave beliggende mellem Hudevad og Tarup i syd og Davinde og Birkum i nord. Interessentskabets naturskole Naturskolen Åløkkestedet har siden 1997 med to naturvejledere formidlet områdets biologi, geologi og ikke mindst kulturhistorie for skoleelever, gymnasieelever og mange forskellige voksengrupper. Gennem alle årene har naturskolen således afholdt arrangementer i Hudevad Smedje, hvor børn og voksne under sagkyndig vejledning af dygtige smede selv har prøvet kræfter med det glødende jern og lyttet til historierne om det gamle håndværk og Hudevad Radiatorfabrik. Hundredvis af børn og voksne har siden 1997 gået glade

fra smedjen med en selvgjort kniv eller lysestage og dyb respekt for det gamle håndværk.

Stor var derfor lettelsen og taknemmeligheden, da Hudevad Radiatorfabriks nye ejer Ribe Jernindustri A/S i 2006 besluttede at skænke Hudevad Smedje til Tarup-Davinde I/S bl.a. på det vilkår, at der vedvarende foretages kulturhistorisk formidling på stedet. I 2007 blev udarbejdet projekt for smedjens renovering og en permanent udstilling. I det tidlige forår 2008 sendte Tarup-Davinde I/S ansøgning til A.P. Møller Fonden, og i juni 2008 forelå fondens svar med en donation på 3,8 mill. kr. Beløbets størrelse satte Tarup-Davinde I/S i stand til at gennemføre det samlede projekt helt og aldeles for A.P. Møller Fondens donation. Nye muligheder opstod, da Tarup-Davinde I/S i 2008 fik mulighed for at leje den gamle maskinhal Afd. I bag smedjen af Erhvervspark Fyn. I andet halvår 2008 blev den bygningsmæssige renovering opdateret i forhold hertil

og sat i udbud. De praktiske renoveringsarbejder i smedjen og Afd. I blev gennemført marts–august 2009 (Arkitekt Lars von Steensen Bach og rådg. ingeniør Henry Jensen). Den permanente udstilling blev projekteret og gennemført januar–august 2009 (Kvorning design & kommunikation).

Indvielsen 14. august 2009 foregik med deltagelse af A.P. Møller Fondens direktør Henrik Tvarnø og formand for Tarup-Davinde I/S’s bestyrelse, rådmand Anker Boye.

Der er nu skabt et museum bestående af smedjen og en permanent udstilling. Museet er et arbejdende værksted, der formidler smedehåndværk og lokal industrihistorie.

Driften varetages af Tarup-Davinde I/S og Hudevad Smedjes Venner i samarbejde. Finansieringen af Tarup-Davinde I/S. Der er nedsat forretningsudvalg og udarbejdet forretningsorden.