Sådan er denne database indrettet

 

Museet har opsporet et stort antal genstande, fremstillet af smedemester Hans Rasmussen. De har befundet sig hos hans familie, i kirker eller hos private over hele landet. 

En del af disse effekter er givet Museet til ejendom, andre som lån i kortere eller længere tid. De resterende befinder sig fortsat hos ejerne, hvor effekterne fotodokumenteres efterhånden, som vi får kendskab til dem.

Hovedformålet med denne database er at dokumentere Hans Rasmussens virksomhed som kunstsmed og som grundlægger af Hudevad Radiatorfabrik. Dette er gjort ved at registrere og vise fotos af alle fundne genstande, der relater til formålet.

Effekterne er emneopdelt, som det ses i menuen til venstre. Punktet "Kunstsmedearbejder er underopdelt i tre kategorier:
 - På Museet
 - I Kirker
 - Hos private

I tillæg til effektregistreringen vises to fotokavalkader: "Renovering 2009" og "Indvielse 2009".

 Ved hvert billede af ejede eller lånte effekter ses følgende oplysninger:

 - Effektens navn
 - Effektens oprindelige tilhørssted og om den er Udstillet eller i Arkiv
 - Det interne museeumsnummer
 - Effektens dimensioner
 - Er effekten givet som Gave eller som Lån

NB! Denne database er under løbende revidering, men vil til enhver tid indeholde oplysninger om alle effekter, vi har kendskab til.

Sidste opdatering: 23.07.2018