Sådan er denne database indrettet

 

Museet har opsporet et stort antal genstande, fremstillet af smedemester Hans Rasmussen, (1882-1975). De har befundet sig hos hans familie, i kirker, på Herregårde eller hos private over hele landet. 

En del af disse effekter er skænket Museet til ejendom, andre stillet til rådighed som lån i kortere eller længere tid og ganske få er købt. Resterende effekter befinder sig fortsat hos ejerne, hvor de fotodokumenteres efterhånden, som vi får kendskab til dem.

Hovedformålet med denne database er at dokumentere Hans Rasmussens virksomhed som kunstsmed og som grundlægger af Hudevad Radiatorfabrik. Dette er gjort ved at registrere og vise fotos af samtlige fundne genstande, der relater til formålet.

Effekterne er emneopdelt, som det ses i menuen til venstre. Punktet "Kunstsmedearbejder er underopdelt i tre kategorier:
 - På Museet. Dette punkt er p.t. desværre ude af drift p.g.a tekniske vanskeligheder
 - I Kirker
 - Hos private

 Ved hvert billede af ejede eller lånte effekter ses følgende oplysninger:

 - Effektens navn
 - Effektens oprindelige tilhørssted og om den er Udstillet eller i Arkiv
 - Det interne museeumsnummer
 - Effektens dimensioner
 - Er effekten anskaffet som Gave, som Lån eller som Køb

I tillæg til effektregistreringen vises, som det fremgår af menuen, diverse fotokavalkader som f.eks."Renovering 2009" og "Indvielse 2009".

NB! Denne database er under løbende revidering, men vil til enhver tid indeholde oplysninger om alle effekter, vi har kendskab til.

Sidste opdatering: 22.06.2019 
Tom Møller Pedersen