1. juli 2018          
   

NY TRAPPE TIL PRIVAT LODSEJER

Ønsket om et nyt trappe/terasse system til en privat lodsejer bød på en del udfordringer, men i samarbejde med en lokal tømrermester faldt resultatet ud til alles tilfredsstillelse.

 
8. marts 2018          
   

REPARATION I MUNKEBO KIRKE
I 1950 skabte smedemester Hans Rasmussen på bestilling en smedejerns gitterlåge til Munkebo Kirke. Gitret skulle være aflåseligt og anbringes mellem våbenhus og kirkerum.
Resultatet blev meget smukt og kunstfærdigt udført med monogram for kirkens navn og årstal.

Intet varer som bekendt evigt, og i 2018 rettede menighedsrådet henvendelse til os om hjælp til reparation af gitterlåsen, der ikke virkede mere, hvorved kirken ikke kunne aflåses effektivt.
Opgaven blev løst, omend den ikke var gabske ukompliceret. Der var tidligere gjort forgæved forsøg på overfladiske reparationer.

3. december 2017
         

 
 

LYSGLOBE I FRAUGDE KIRKE

I forlængelse af en omfattende indvendig renovering i Fraugde Kirke bestilte menighedsrådet en lysglobe.
Det er ikke første gang kirken har bestilt en vare i Hudevad. I 1954 leveredes det, som mange mener er det smukkeste arbejde fra Hudevad Smedje, nemlig et altergitter,

udsmykket med et væld af håndsmedede, forgylte roser. Det var nærliggende at kombinere de to ordrer, og i smedjens gemmer fandt man 3 af de oprindelige "Fraugde-roser". De sattes på en ranke på globen og er nu linket mellem 1954 og 2017.
Et enkelt medlem af Smedjens Venner var med både i 1954 og 2017.

23. november 2017
         

 
 

GELÆNDER TIL PRIVAT LODSEJER

Fyn, måske specielt Sydfyn, er vel en af de lokaliteter i landet, hvor der gøres rigtigt meget for at bevare gårde og huse i deres oprindelige skikklse.

Således også hos denne lodsejer på Sydfyn, der stillede smedjen en af de større opgaver:

 

I forbindelse med ejendommen fandtes et gelænder/rækværk, der omkransede en højtliggende terasse med en smuk udsigt.

Gelænderet var i en så miserabel stand, at han bestilte et helt nyt - magentil!

Det fik han den 23. november 2017

5. november 2017
         

 
 

LYSGLOBE I DAVINDE KIRKE, FYN

Menighedsrådet ved Davinde Kirke havde specielle ønsker til en lysglobe. De ønskede, at landsbyens vartegn, den fra gamle historiebøger kendte "Davindelind" på byens tingsted. skulle indgå som symbol i den bestilte lysglobe.

 

Som det fremgår af detailfotoet her, løstes opgaven ved at indsætte lindens kontur med to krydsende profiler, indeholdende to ligeledes krydsende stilistiske lindeblade i messing.

Globen indviedes ved en gudstjeneste den 5. november 2017.

29. Oktober 2017
         
   

LYSGLOBE I ÅRSLEV KIRKE, FYN

Lysglober ses efterhånden i flere og flere kirker. Ideen stammer så vidt vides fra de katolske lande, men skikken har - i det sidste halve århundrede - bredt sig også her i landet. En lysglobe er ikke blot en lysestage, men et symbol, hvor de

 


tændte lys kan symbolisere efterladtes minder om kære afdøde.
Således tændes lysene i mange kirker på Allehelgens Dag, hvor menigheder og efterladte mindes årets afdøde. På  bestilling leveredes en lysglobe til Årslev Kirke på Fyn. Den blev indviet ved gudstjenesten den 29. oktober 2017.

1. september 2016
         

 
 

BYENS BRO I SDR. NÆRÅ PÅ FYN

En kreds af interesserede håndværkere besluttede at etablere og financiere en bro over Vindinge Å i Sdr. Nærå. To rekreative arealer kunne derved bringes sammen. Åen har sit udspring sydvest for Årslev og gennemløber en række landsbyer,


bla. Rolfsted og Ferritslev, før den løber ud i Storebælt ved Holckenhavn Fjord. Smedene i Hudevad påtog sig at fremstille broen efter tegning af pens. murermester Willy Knudsen.
Resultatet ses her, både med og uden bemanding.

16. april 2016
         
   

LYSGLOBE I SKÆRUP KIRKE

Skærup Kirke mellem Fredericia og Vejle er en "Vejkirke", hvilket betyder, at kirken ikke blot er åben på søn- og helligdage, men også på alle hverdage. Tanken med dette er, at vejfarende, der ønsker en stund med fred og ro, kan opsøge kirken og dvæle et øjeblik.

 


Som et led i en sådan personlig andagt, kan man tænde et lys, som det også bruges sydpå.
Menighedsrådet bestilte en Lysglobe hos smedene i Hudevad, og resultatet ses her. Globen indgår - med eller uden lys - naturligt i allle kirkelige handlinger.

5. april 2016
         
   

NØRRE LYNDELSE KIRKE

Ved indgangsporten til kirken stod i mange år to meget smukke kobberlamper på hver sin granitsøjle. Alderen satte imidlertid efterhånden sit præg på lamperne, og det besluttedes at renovere eller erstatte lamperne.
Opgaven gik til smedene i Hudevad,

 


som påtog sig den noget krævende opgave. Det blev til en total renovering af de 4 lampeholdere i hvert sit hjørne samt en udskiftning af selve lampehuset. Udformning og design blev besluttet i samarbejde med menighedsrådet. Resultatet og de tilfredse smede ses her.

Arkiv (5. september 2015)
         
   

KIRKEBY KIRKE

I Kirkeby havde menighedsrådet længe ønsket at forskønne kirken med to kandelabre.

En lokal kunstner kom med to udkast, der havde det til fælles, at forskellen i flamehøjden i kandelabrens 5 lyskerter udgjorde samme mønster, som findes i stjernebilledet "Nordisk Krone",


der ses på nattehimlen NØ for "Karlsvognen".

Et udkast blev valgt, og opgaven med at fremstille kandelabrene gik til smedene i Hudevad.

Et uddrag af originaltegningen ses tv., og det færdige resultat i kirken th.

Arkiv (12. marts 2015)          
   

FALSLED STRANDCAMPING

Campingferie og grillmad er to størrelser, der umiddelbart hænger fint sammen. Dels aktiverer det som regel den mandlige del af befolkningen, dels foregår den slags jo i fri luft med mulighed for socialt samvær undervejs i processen.
I erkendelse heraf har Falsled Strandcamping indrettet et "grill-


værested", hvor man - mens der grilles - kan udveksle erfaringer og måske nyde et glas. Mulighederne er mange.

Lejrchefen valgte at bede Hudevad Smedjemuseum om at designe og fremstille sættet.
Her ses et glimt fra fremstillings- processen og det færdige resultat.

ARKIV (30. november 2014)          
   

ÅRSLEV KIRKE
I Årslev Kirke var der oprindelig, som i næsten alle andre middelalderkirker, en seperat indgang for kvinder. Mændene anvendte indgangen ved våbenhuset - kvinderne henvistes til en dør, anbragt på nordsiden af kirken.
Således også i Årslev.
En speciel sti førte via en trælåge op til kvindedøren.


Kvindedøren er forlængst muret til, men sti og låge findes stadig.
Menighedsrådet har erstattet den gamle, frønnede trælåge med en ny af smedjejern, fremstillet af smedene i Hudevad Smedjemuseum.
Bemærk det stilistiske kvindesymbol på lågen.

ARKIV (15. Maj 2014)
         
   

HELLERUP KIRKE, FYN

Ved den stejle opgang til klokketårnet ved Hellerup Kirke på Fyn, var adgangsforholdene noget vanskelige.

Gamle og til tider glatte granitsten udgør opgangen til tårnet, og der var en reel fare for, at personer med ærinde i tårnet, kunne komme til skade.

 

 

 

Menighedsrådet bestilte et solidt gelænder i Hudevad Smedjemuseum. Det skulle være præsentabelt, men også udgøre en nødvendig hjælp som støtte.

Gelænderet ses her under montering.

ARKIV (18. juli 2013)
         
   

NAZARETKIRKEN I RYSLINGE

Nazaretkirken i Ryslinge er opført i 1866 som landets første valgme- nigheds kirke. Valgmenigneden deltes siden i 2, hvorefter kirken tillige var basis for en frimenighed. Kendte teologer som Vilh. Birkedal, Torkild Skat Rørdam har været knyttet til de to menigheder, og komponisten Thorvald Aagaard var fra 1905 i en menneskealder organist

 

Ved kirken.
Lørup-smeden Per Skjold, som er mester for kirkens altergitter, smedede tillige tre udendørs lamper. De to menigheders nuværende ledelse ønskede yderligere to lamper, og arbejdet gik til Hudevad Smedjemuseum. Lamperne, som måler 2,20 m i højden, er anbragt både strategisk og smukt ved kirken.

ARKIV (12. september 2013)
         
   

NY LÅS TIL HØJBY KIRKE

Døren mellem våbenhus og kirkerum i Højby Kirke på Fyn er fra 1652. I døren sidder en lås af samme alder. På et tidspunkt holdt låsen op med at fungere. Endvidere manglede en skudrigel i gulvet, så den gamle dør ikke blev beskadiget mod murværket, når den åbnedes helt. Endelig var døren forsynet men en

 


tætningsliste af læder for at forhindre træk ind i kirken. Listen var ikke hæftet ordentlig til døren. En rapport fra Nationalmuseet afdækkede de tre mangler, og Hudevad Smedjemuseum fik opgaven med at udbedre tingene. Billederne viser den defekte lås samt monteringen med 20 håndsmedede søm efter reparationen.

ARKIV (14. MARTS 2013)
         
   

ROSENESPALIER TIL SANDERUMGAARD

Den fynske herregård, Sanderumgaard, har som en ef sine seværdigheder en stor og smuk "Romantisk Have". Kammerhereinde Susanne Vind ønskede haven udvidet med et espalier, hvis funktion skulle være støtte for roser, der kunne slynge sig rundt om espalieets enkelde dele.

 


Opgaven med udførelsen af espalieet, der skulle bestå af 12 søjler med svungne buer imellen til opsætning i en cirkel på 9 meter i diameter, gik til Hudevad Smedjemuseum. Til venstre ses glimt fra opsætningen, der skete en martsdag i snevejr. Til højre det færdige espalier, dog endnu uden roser.

arkiv (6. december 2012)
         
   

SPÆNDENDE OPGAVE FOR FAMILIEN

På opfordring af Mesters barnebarn, Jørgen Pedersen, er vindfløjen fra familiens sommerdomicil ved Holmslands Klit, Cara Insula, genskabt i 3 eksemplarer.
Jørgen husker vindfløjen fra sin barndom. Siden forsvandt den, men en enkelt and og fotografiet tv. er bevaret.Udfra disse beregnedes den originale størrelse og - keine Hexerei - 3 eksemplarer blev fremstillet til familien. Resultatet se på billedet t.h. Under 2. verdenskrig benyttede tyskerne ænderne som skydeskive. Derfor hullet i højre and. Bemærk i baggrunden Mester og Alfredes hjem gennem 68 år

arkiv (1. december 2012)
         
   

JULESTUE DEN 1. DECEMBER 2012

I samarbejde med Naturskolen Åløkkestedet og i forlængelse af et af skolens arrangementer, hvor man i naturen kunne samle ind til adventskranse, dørpynt m.v., afholdt Hudevad Smedjemuseum en traditionel julestue. De håndsmedede ting var udbudt til adventsgaver, kaffe og smedepandekager kunne købes, og der var underholdningaf blæserkvartetten "Nissebanden".

Omkring 150 voksne og børn var med til at gøre dagen så festlig, at den vil blive gentaget ved adventstid 2013.

arkiv (24. juni 2012)          
   

ÅBNING AF SÆRUDSTILLING 

Ved en festlig sammenkomst åbnede særudstillingen om Mesters tegninger.Efter en introduktion fra udstillingens ansvarlige, Lise Bendix Madsen, underholdt Aagaard-Trioen med et til lejligheden arrangeret program af dansk og svensk midsommermusik.
Åbningen var særdeles velbesøgt og

gæsterne fik en fin indføring i kunstsmedeproduktionen, eksempli- ficeret ved originaltegninger, scanninger af originaltegninger, samt fotos af de færdige produkter.
Til udstillingen er udfærdiget et skrift af Carsten O. Hansen: "Inspiration til et Livsværk", der beskriver hvorledes Mester er blevet inspireret af Art Nouveau, Jugendstilen og SKønvirkebevægelsen.

arkiv (1. juni 2012)          
   

SÆRUDSTILLING OM MESTERS TEGNINGER. Åbner 24. juni 2012
I ca. 10 år i begyndelsen af 1900-tallet besøgte Mester en måned hver vinter Kunsthåndværkerskolen i Købenmhavn. Skolen lededes af arkitekt Jens Møller Jensen.
Her lærte Mester at tegne og fik  bestyrket og udviklet sine kunstneriske evner, hvilket selvsagt fik stor betydning i hans gerning   

 

som kunstsmed.
Hudevad Smedjemuseum råder over en lang række originaltegninger, fundet på loftet i en meget dårlig stand. En del af disse tegninger er nu scannet og opklæbet på plade og dermed bevaret for eftertiden.
Særudstillingen viser - via tegninger, scanninger og fotos - udviklingen fra tegning til færdigt produkt.

arkiv (1. FEBRUAR 2012)          
   

HASTEOPGAVE FRA DANSK ORNITOLIGISK FORENING

På den lille ø Leammer i den nordvestlige del af Odense Fjord og lige syd for Hofmandsgave har ornitologer længe observeret et antal ørne.
På billedet tv. ses tre ørne, et par og en enlig han. Den 1. februar lukkedes for adgang til øen, og dermed for observationsmulighederne.

 

Et WEB-camera var til disposition, men at få det anbragt i et træ på et stativ, der skulle kunne drejes i alle retninger, var en anden sag.
I sidste øjeblik, den 30. januar fik Smedjen opgaven, og stativet blev konstrueret på en formiddag. Ornitologer opsatte stativ og camera, og inden længe kan ørnenes liv følges fra Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

arkiv2 (1. januar 2012)          
   

SAMARBEJDE MELLEM MUSEER

På Christiansfeldt Genforenings- og Grænsemuseum ses det stykke kunstsmedearbejde, der for alvor gjorde Hans Rasumssen kendt - ja berømt. BRØNDEN. Tegnet af arkitekt Jens Møller Jensen, leder af Kunst- håndværkerskolen i København. Brønden blev fremstillet i 1918 - 1920 i Hudevad og afsløret på Grand Hotel i Odense i 1920.

 

Da kunstværket ikke længere var aktuelt som udsmykning på hotellet, overtog Odense Kommune Brønden. Den blev herfra udlånt til Christians- feldt i 2007, - altså før der var planer om et museum i Hudevad. For nylig gæstede Christiansfeldterne Hude- vad og blev her så begejstrede for vort koncept på tekststandere, at de bestilte 10 stk. hos os til aflevering i januar 2012. Afleveringen er sket.

 

arkiv (26. JANUAR 2012)        
   

HÅNDVÆRK OG KREATIVITET

Den kreds af smede og andre interesserede, som driver Hudevad Smedjemuseum, mødes hver torsdag i smedjen. Mange mennesker lægger vejen forbi - nogle for at kigge på og andre med små eller store smede- opgaver. Et eksempel på det sidste ses her, hvor en bestilling på porthængsler og et klinkefald blev afleveret.

 

Hængslerne kunne nemt være anskaffet via et byggemarked, men køberne værdsætter det fine smedehåndværk.
Men ikke alt er bestillingsarbejder. Kreativiteten, som kendes fra Hans Rasmussen II, er ikke død. Til venstre ses en syvarmet lysestage, skabt af en af smedene.
Den kunne sagtens udsmykke en sal eller et kirkerum.

arkiv (11. SEPTEMBER 2011)          
   

SÆRUDSTILLING DEN 11/9 OM ALFREDE RASMUSSEN (1883-1966)

Alfrede, gift med Hans Rasmussen II, (Mester), var uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Hun var ingen almindelig smedekone: Lærlinge på kost, korleder, organist og i 50 år medlem af "Fynske Musikantere" og Aagaard-Kvartetten.
Kom den 11. september 2011

kl. 13.00 og vær med til åbningen af udstillingen. Der bliver taler og en lille koncert med musik af Th. Aagaard og Carl Nielsen, udført af den nuværende Aagaard-Kvartet.
Der bydes endvidere på en kop kaffe og en småkage, og så er særudstil-lingen åben. Entre 30 kr., grupper over 10 pers. 20 kr. Børn under 16 år gratis.
Udstillingen løber indtil videre.

arkiv (09. JUNI 2011)          
   

BESØG FRA SYDDANSK ERHVERVSSKOLE

En egentlig smedeuddannelse findes ikke mere. Moderne maskiner og teknik har stort set gjort det gamle håndværk overflødigt. I dag findes kun en uddannelse som hestesko- smed, hvilket må siges at være et rimeligt snævert fagområde.
Så meget mere interessant var det


at have bøsøg af unge fra industri-
teknikeruddannelsen (tidl. smed- og maskinarbejderuddannelsen).
Under kyndig vejledning af to uddannede smede fik de fik alle prøvet at stå ved essen og arbejde med det glødende jern. Det var tydeligt at mærke, at der her var tale om kommende fagfolk, der allerede nu viste gode, praktiske anlæg.

Arkiv (26. maj 2011)          
   

NY BESTILLINGSOPGAVE

Gennem de sidste par år er der - på bestilling - fremstillet en del udendørs lamper, såvel standerlamper som lamper til ophæng.

En ny ordre indløb med besked om at kopiere en gammel smedejernslampe, så ejeren havde to ens.

Lampen blev afleveret den 24. ds.

 

Arkiv (24. FEBRUAR 2011)          
   

FREMTIDENS SMEDE ??

En egentlig smedeuddannelse findes ikke længere. Det bliver højst til et kursus på et par måneder indenfor visse af de eksisterende metalud-dannelser. Så meget mere grund er der til at informere om det gamle fag.
Atter i år benyttede Hudevad Smede-museum lejligheden til atåbne smedjens døre i skolernes vinterferie.
Et stort antal bedsteforældre, forældre og børn benyttede lejligheden til at besøge smedjen. Der blev hamret og smedet på livet løs, og alle børn hjembragte deres eget, selvsmedede minde om dagen.

ARKIV (18. NOVEMBER 2010)          
   

SPECIALOPGAVE FOR HØJBY KIRKE

Til en nyindkøbt kasse til jord-påkastelse savnedes et stativ.

Problemet blev forelagt i Hudevad Smedje, hvor man designede og smedede et enkelt og praktisk stativ.

Resultatet ses her.

 

 

 

ARKIV (14. OKTOBER 2010)          
   

VÆGLAMPER DESIGNET OG LEVERET

I april 2010 (se nyhedsmeddelelsen fra 22. april 2010) leverede smedjen to udendørs standerlamper til en ejendom på Langeland. Lamperne var af eget design og af egen konstruk-tion.
Modtageren bestilte siden et antalsmå lamper til vægophængning - gerne i samme stil, som de tidligere.
Efter en ny design-fase, der blandt andet omfattede en model i pap, blev konstruktionsmåde og udseende bestemt.
Lamperne er nu hængt op, og resultatet ses her. 

ARKIV (15. September 2010)          
   

USÆDVANLIG OPGAVE
I den lille svenske by, Timmersdale i Västra Götaland, har man fundet en smuk, massiv guldring fra Vikinge-tiden.
Ringen måler 10 cm. i diameter, og regnes selvsagt for et klenodie.
En mæcen, der i forvejen har ydet økonomisk støtte til forskønnelse af den lille by, ville gerne sætte et


vartegn over fundet. Opgaven gik til smedene i Hudevad, der fremstillede en med bladguld belagt kopi i størrelsesforholdet 6:1.
T.v ses den færdige kopi i smedjen med indlagt, forstørret foto af originalen. T.h. ses det opsatte mindesmærke på torvet i Timmersdale.

ARKIV (2. September 2010)          
   

KLENODIE REDDET
Alle smedemesterens bevaringsvær-dige arbejdstegninger er sikret mange år ud i fremtiden via scanninger og opklæbning på plade. Én tegning - klenodiet blandt dem alle - forestillende en guldbelagt 12-armet kirkekrone - kunne imidlertid ikke tåle den process. Via fonds- midler fra NYKREDIT er det alligevel lykkedes at redde tegningen, der var


i en slem forfatning, bla. skæmmet af brændmærker, skimmelsvamp og tyggegummirester!

Arbejdet med konserveringen er foretaget af "Kirkeby Papirkonservering". Resultatet kan ses ved besøg på museet.

ARKIV (20. Maj 2010)          
   

GRILL-TID

Forår og sommer er grill-tid.

Når vejret tillader det bliver Danmark til en grill-nation, hvor mændenes kulinariske evner endelig kommer til deres ret.
Der grilles hvor som helst og når som helst, blot himlen fremviser det mindste solstrejf.For de, der gerne oplever fællesskab i natur og på dertil egnede pladser, er der også mulighed for at grille.
Ferritslev Bypark og Tarup-Davinde Naturskole har hver fået fremstillet en stor hejsegrill til fællesbrug.

Resultaterne ses her.

ARKIV (22. APRIL 2010)          
   

NY BESTILLINGSOPGAVE AFLEVERET

Ved en stor ejendom på Langeland fandtes et par udendørs standerlamper af en bestemt størrelse og konstruktion.
Ejeren ønskede to lamper til, og smedene i Hudevad påtog sig opgaven.Efter besøg på Langeland med opmåling og drøftelse af mål og specifikationer, gik det spæn-dende, men omfattende arbejde i gang.
Lamperne blev afleveret i dag, og de levede helt op til ejerens forvent-ninger.

ARKIV (8. APRIL 2010)          
   

LAND & BYS HÆDERSBEVISNING
OPHÆNGT

Ved en lille ceremoni i og udenfor smedjen blev hædersbevisningerne i form af et diplom og et messingskilt fra"Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur" i dag ophængt i smedjemuseets forhal. 
Til venstre ses den egentlige prismodtager, Tarup-Davinde I/S ved sekretariatsleder John Juul Henriksen, omgivet af glade medlemmer af Smedjens Venner.

ARKIV (25. marts 2010)          
   

FELT-ESSE I NY FUNKTION

Tidligere, når reparationer på omegnes gårde skulle udføres, kunne emnerne ikke altid flyttes til smed-jen. Arbejdet skulle udføres på stedet. I de situationer brugte man en felt-esse, hvor kul kunne opglødes til nødvendig temperatur. Man trådte på pedalen, svinghjulet aktiveredes, og en blæsebælg sørgede for luft-tilførsel.
Efter en gennemgribende renovering står den gamle felt-esse nu i for-hallen, hvor den anvendes til service- og billetbord. Samtidig er der blevet plads til en lille salgsudstilling af de smykker, lysestager og redskaber, der med henblik på salg produceres i smedjen. 

ARKIV (9. marts 2010)          
   

"FORNEM HÆDER TIL HUDEVAD SMEDJE"

Sådan skrev dagspressen den 10. marts, efter at "Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur" på Midtfyn dagen før havde udnævnt Tarup-Davinde I/S og Hudevad Smedjemuseum til dette års prisvinder. De synlige tegn ses her.
En af de flere begrundelser for tildelingen af prisen formuleredes  

 


således:
"Prisen gives for nænsom renovering af Smedjen og gedigen indretning af et industrimuseum - begge dele i det originale miljø". Diplom og messing-plade kan ses på museet.

Se åbningstider under "INFO".

ARKIV (25. februar 2010)          
   

"STORE SMEDEDAG" I VINTERFERIEN

Hudevad Smedjemuseum er ikke alene et museum i almindelig forstand, - et museum, hvor krøniken om virksomhedens udvikling fra karetmagerværksted til radiator- fabrik fortælles. 
Det er også en arbejdende smedje, hvor gæster får lov at bearbejde

 

det glødende jern.
25 besøgende, hvoraf flertallet var børn, benyttede tilbuddet om at prøve at smede på den ekstra åbningsdag i vinterferien. Med kyndig hjælp fra to af Smedjens Venner fremstilledes de fineste kopier af smykker fra vikingetiden.

ARKIV (18. februar 2010)          
   

SMYKKER FRA VIKINGETIDEN

Ind imellem bestillingsarbejder er der tid til kreativ udfoldelse i smedjen. Her tro kopier af smykker fra vikingetiden.
Det runde ringspænde har været anvendt til at fæste kvindernes bælte. Den snoede koftekrog har fastholdt og samlet mænds og kvinders kofter i halsen.

 

Torshammer-smykket har hængt i en lædersnor om halsen og været anvendt som amulet, vel fortrinsvis af kvinder. Elever i besøgende skoleklasser har med stort held fremstillet lignende smykker.

Koftekrogen nok med størst succes.

ARKIV (18. februar 2010)          
   

KREATIVITET I SMEDJEN MED TANKE PÅ BESØGENDE

Når Smedje og Museum besøges er der næsten altid arbejdende smede til stede.
Interesserede besøgende, såvel børn som voksne, kan få instruktion i at opgløde jern og svinge smedehammeren.

 


Her et eksempel på en lysestage, hvis model går langt tilbage i tiden.
Besøgende med bare en smule praktisk håndelag, vil kunne lære at smede en sådan stage.
Stagen hviler på en malet træfod.

 

ARKIV (21. januar 2010)          
   

NUMMER PÅ SMEDJEN

I takt med jordkøb og udvidelser af Hudevad Radiatorfabrik voksede antallet af bebyggede matrikler.
Der har været uklarhed om vejnummeret, men hvad skulle man også med et nummer? Det var jo bare "Smedjen i Hudevad". Myndighederne nummererede imidlertid hele

 

fabrikkens areal som Hudevad Byvej 17-21. Så må smedjen, der ligger sidst, være nr. 21.
Der har aldrig været et fysisk nummer på huset, og det kunne Smedjens Venner ikke have siddende på sig. Nu er nummeret håndsmedet og opsat.

ARKIV (28. november 2009)          
   

ADVENTSSTEMNING I SMEDJEN

I december måned er der advents-kranse i så at sige alle danske hjem.
En smuk tradition, men også 
brandfarlig. Der sker hvert år husbrande på grund af adventslys, der vælter.
Hvem har ikke prøvet at bakse med genstridige adventslys, der hverken ville sidde lige eller sidde fast! 

 

Jo større adventskrans, jo van- skeligere opgave.
Smedjens Venner fik en henvendelse om fremstilling af lysholdere til adventskranse - holdere der både sørgede for at kerterne sad lige og fast! Resultatet ses her. Tændstikæsken viser størrelsen. Holderne virker efter hensigten.

ARKIV (26. november 2009)          
   

SDR. HØJRUP OG OMEGNS ANDELSFRYSERI

Denne hæderkronede institution, der længe før det blev almindeligt at hvert hjem havde sin egen kumme- eller skabsfryser, servicerede omegnen med frysefaciliteter, fungerer ikke længere som frysehus. - Men derfor kan man jo godt bevare bygningen, dens særpræg og dens

 


kendetegn. Det blev en opgave for Smedjens Venner at genskabe
"1950-2001" og "52A".
Der var lidt røde ører, da husnumme-ret var færdigt, det var nemlig blevet til "25A". Heldigvis reklamerede ejeren, og fejlen er rettet til alles tilfredshed.

 

ARKIV (16. november 2009)          
   

JULESTEMNING I SMEDJEN

Der er tradition for, at der hver jul produceres at antal stilistiske juletræer af rundjern.

Når de bliver pyntede med gran, æbler og lyskæde, er den simple jernkonstruktion pludselig forandret til et meget smukt juletræ.

 

Det påhviler normalt kunderne selv at pynte træet. Ikke alle er dog helt klar over, hvorledes det foregår, så som det ses her, fik man i år hjælp af et par af "smedjens veninder" til at fremstille et par demonstrations- eksemplarer.

ARKIV (5. november 2009)          
   

NY LEJLIGHEDSOPGAVE
Hans Rasmussen II har udført utallige smedejernsarbejder for private .
Ikke alt er vedligeholdt efter forskrifterne, og når jern begynder at ruste, skal der ikke meget til, før udseende og funktionalitet forringes væsenligt.
Således også med en en Vejrfløj (eller vejrhane) monteret på en fynsk ejendom
.

Ejeren fik nys om torsdagsakti- viteterne i smedjen i Hudevad og
forelagde smedene problemet. Man påtog sig arbejdet, der bla. om-fattede renovering af vejrpilen, fornyelse af ornamentet på stangen, samt konstruktion af nye bogstaver til verdenshjørnerne, altså N, S, Ø og V.
Den 5. november 2009 afleveredes arbejdet til den tilfredse ejer.

ARKIV (30. oktober 2009)          

 

 

SPÆNDENDE OPGAVE FOR HUDEVADS SMEDE

Den 300-år gamle nøgle til Rønninge Kirke blev stjålet for en måneds tid siden. Heldigvis havde man en ekstra nøgle, men situationen var ubekvem. Menighedsrådet kontaktede Hudevad-smedene. Kunne de hjælpe?

Det kunne de.

Den sidste nøgle blev fotograferet og opmålt, og så gik man i gang. Efter ca. 25 arbejdstimer forelå resultatet: To nye nøgler, der hver vejede ¾ kg.

Den 30. oktober overrakte smedene Jens Vikkelsøe og Svend Aage Rasmussen nøglerne til kirkens personale. De passede!

Sognepræst Lars Jonssen afprøver en af de nye nøgler.

29. september 2009
         

 
 

CARSTEN O. HANSEN TAKKER AF

Efter at have været en aktiv drivkraft og til sidst direkte tovholder i etableringen af Hudevad Smedjemuseum har mangeårig medarbejder og naturvejleder ved naturskolen Åløkkestedet, Carsten O. Hansen, valgt at stoppe karierren og gå på pension.

 


I erkendelse af Carstens store, engagerede og grundige arbejde med museumsetableringen, valgte smedene at honorere det med en kopi af en af Hans Rasmussen II's mest kendte lysestager, den 7-armede stage med flad fod. Et eksemplar af Mesters originale stage er udstillet i museet.