Hudevad Smedjes Venner        

 

I løbet af 2006 lykkedes det Tarup-Davinde I/S’s daværende sekretariatsleder Lise Bendix at samle et antal tidligere smede og maskinarbejdere fra Hudevad Radiatorfabrik samt enkelte andre lokale med særlig interesse for Hudevads historie. Tarup-Davinde I/S havde jo med smedjen fået skænket et lokalhistorisk klenodie med ansvar for dets vedligeholdelse og med forpligtelse til at foretage kulturhistorisk formidling. De praktiske opgaver omkring smedjen ville gradvis vokse, og der var behov for at kunne trække systematisk på smedefaglig kompetence. Endelig var den lokale interesse allerede vakt, da smedjen kunne udgøre et oplagt minde om landsbyens store virksomhed, hvis nu radiatorfabrikken blev lukket. Dette skete da også 1. april 2007.

Det første møde i Hudevad Smedjes Venner blev holdt 16. februar 2006.

Hudevad Smedjes Venner (HSV) mødtes under forsæde af sekretariatslederen ca. hver anden måned på Naturskolen Åløkkestedet med dagsordener, der rakte fra større principsager til helt konkrete gøremål. Således udarbejdedes ganske hurtigt Målsætning og handlingsplan for Hudevad Smedjes Venner. Desuden blev det besluttet at afholde Åben Smedje den 2. søndag i hver måned i perioden maj-september. Åben Smedje var bemandet med mindst 3 medlemmer, hvoraf det ene stod ved esse og ambolt.

HSV har siden stiftelsen haft et medlemstal på ca. 15. Nogle er faldet fra, mens andre er kommet til. Man mødes hver torsdag formiddag i smedjen, hvor større og mindre smedearbejder udføres.

Hvis du har arbejdet på Hudevad Radiatorfabrik eller blot er interesseret i det gamle smedehåndværk, er du velkommen som medlem af Smedjens Venner.

Kig ned en torsdag formiddag eller besøg museet i åbningstiden.

Den hidtil uden sammenligning største opgave for HSV var arbejdet med opbygningen af Hudevad Smedjemuseum i 2009. Dels havde nogle medlemmer sæde i Byggeudvalget, andre i Udstillings-udvalget. Dels blev store dele af museets udstillingsudstyr udført af medlemmerne selv i samarbejde med arkitekten. Endelig var det medlemmerne, der opsøgte, besigtigede, modtog og i et vist omfang istandsatte de udstillingsgenstande, som vises i museet.

Fremover vil opgaverne bl.a. være:

–       modtagelse og undervisning af børn og voksne ved
         Åben Smedje og ved særligt bookede arrangementer
–       vedligeholdelse af museet
–       vedligeholdelse af værktøj og maskiner
–       registrering og opbevaring af arkivalier
–       vedligeholdelse af hjemmeside og database
–       mindre specialopgaver på bestilling 

Efter åbningen af Smedemuseet er der af praktiske grunde nedsat et forretningsudvalg på 4 medlemmer, der på vegne af Smedjens Venner varetager den daglige drift.